Albertslund kanalområde - by, vand, liv

Logoer Albertslund Kommune Og HOFOR

20140507 Konkurrenceprogram For Kanalprojekt 1

AI er prækvalificeret til projektkonkurrence om renovering af Albertslund kanalområde i team med Rørbæk og Møller, Schul Landskabsarkitekter og Street Movement.

Albertslund Kommune har besluttet at renovere Albertslund kanalområde i samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR. Kanalanlægget og byrummene langs kanalen har nået en alder, hvor der er behov for renovering. Der skal derfor skabes en samlet plan for renovering af kanalen og områderne langs kanalen med attraktive byrum, der løfter kvaliteten af byrummene og skaber mere liv i området.

Albertslund Kanal er et regnvandsteknisk anlæg på 1,5 km, der løber gennem centrale dele af Albertslund. Kanalen er en kombination af et spejlbassin og et regnvandsbassin, hvori regnvandet for en mindre del af et væsentligt større opland håndteres.

Konkurrencen er grundlæggende bygget op omkring 3 temaer:

1) Renovering af kanalen - det regnvandstekniske anlæg, dvs. primært bolværk
2) Nytænkning af byrum langs kanalen
3) Aktiviteter og faciliteter til at understøtte byliv

Målet med konkurrencen er at få en kreativ og sammenhængende plan for kanalområdet, der løfter kvaliteten af byrummene og skaber mere liv i området og samtidig viser konkrete løsningsforslag for renovering af selve kanalanlægget.

Resultatet af konkurrencen skal være visionære og realistiske projektforslag, som visualiserer og beskriver, hvordan man arkitektonisk og bylivsmæssigt kan løfte kanalen og kanalområdet. 

Samarbejde mellem Albertslund Kommune og HOFOR

Det samlede budget for projektet er på ca. 46 mio. DDK, heraf ca. 42 mio. DDK til anlæg og 4 mio. DDK til totalrådgiver. Projektet finansieres i fællesskab af Albertslund Kommune og HOFOR.

Halvdelen af det afsatte beløb er til rådighed til renovering og nytænkning af de omkringliggende byrum, mens den anden halvdel kan anvendes til renovering af kanalen. HOFOR er ansvarlig for kanalen som regnvandsteknisk anlæg.