AI vinder KAB rammeaftaler for nybyggeri og større renoveringer

KAB Skilt

AI har vundet KAB parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer.

Aftalerne vedrører nybyggeri og renoveringssager for almene boliger og byggeri- og anlæg i øvrigt. 

Individuel bedømmelse af casebesvarelse - nybyggeri

I bedømmelsen lyder, at der er givet en dækkende og klart kommunikerbar organisationsbeskrivelse. Alle væsentlige interessenter er med og sat ind de steder, hvor de giver værdi. Kort og præcis beskrivelse helt i top. Meget tilfredsstillende – særdeles tilfredsstillende.

Projekteringsdelen er beskrevet fuld ud dækkende for både ansøgers mere generelle ydelser og præcise beskrivelser af både projekteringslederens samt byggeledelsens roller. Meget tilfredsstillende.

Tidsplanlægningen er ligeledes realistisk sat op med en kort og præcis angivelse af de væsentligste aktiviteter med relation til en støttet byggesag. Meget tilfredsstillende.

Alle væsentlige aspekter omkring budgetter, regnskaber samt økonomistyring mere generelt er anført. Besvarelsen synes at bunde i en solid erfaring og gode værktøjer. Meget tilfredsstillende.

Med hensyn til håndtering af evt. projektfejl, samarbejdsvanskeligheder, risikobehæftede forhold samt faseskift er dette beskrevet glimrende med gode holdninger og med tyngde. Særdeles tilfredsstillende.

Individuel bedømmelse af casebesvarelse – større renoveringer

I bedømmelsen lyder, at organisation med alle aktører er korrekt placeret i overskueligt diagram. Rådgivers organisation indeholder beboerkoordinator. Meget tilfredsstillende.

Projekteringsforløbet er meget realistisk beskrevet. Procesplan oplister casens aktiviteter i de forskellige faser i overskuelig form. Særdeles tilfredsstillende.

Klar og enkel tidsplan med de, for casen, væsentligste aktiviteter og varigheder korrekt placeret. Meget tilfredsstillende.

Mht. økonomistyring beskrives der en realistisk og operationel styringsmodel gennem faserne. Meget tilfredsstillende.

Punkter vedrørende fejl, risikobehæftede forhold og faseskift beskrives udmærket, håndtering af samarbejdsvanskeligheder beskrives dog kun i forhold til interne. Meget tilfredsstillende.