AI og Rambøll vinder energi- og indeklimarenovering af Langhøjskolen

Langhoejskolen BLOG Web

AI har vundet energi- og indeklimarenovering af Langhøjskolen som totalrådgiver med Rambøll som underrådgiver for Hvidovre Kommune. AI vil varetage de arkitektfaglige ydelser, mens Rambøll vil varetage de ingeniørfaglige ydelser.

Til projektet for renoveringen af Langhøjskolen er sammensat et team, der sikrer høj funktionalitet, holdbarhed og totaløkonomi i form af lavt energi- og ressourceforbrug i alle byggeriets faser. Teamet vil kunne dække arbejdet med passive energiformer ved belysning, opvarmning, køling og ventilation og samtidig skabe god arkitektur, hvor brugerne vil opleve et funktionelt, rumligt og kvalitativt løft med særlig vægt på integreret bæredygtighed.

Teamet har stor erfaring med renoveringsprojekter på skoler i drift, hvor hensyn til den igangværende undervisning er essentiel i forhold til opgaveløsningen. Teamet har over de sidste år varetaget et væsentligt antal renoveringer på skoler og derigennem opnået stor erfaring med proces såvel som de tekniske løsninger. Specielt på Langhøjskolen har projektteamet et godt kendskab til driften og skolelærerne. 

Forbedring af indeklimaet, passive energiformer og minimering af energiforbrug

Formålet med renovering af Langhøjskolen er at udskifte vinduer og døre for at opnå bedre funktionalitet og driftsøkonomi, at udbedre vandskader i skolens kældre og sikre dem mht. fremtidig vandindtrængning, at udføre udvendig efterisolering i nødvendigt omfang for at reducere skolens energiforbrug og forhindre skimmelvækst som følge af kuldebroer i klimaskærmen.

Samtidig skal termisk indeklima og ventilation efter renovering leve op til bygningsreglementets og arbejdstilsynets krav samt DS' supplerende vejledninger.

Energiforbruget efter renoveringen skal minimeres i forhold til det nuværende forbrug, dels ved de tiltag kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til, men også ved at der ved planlægning af renoveringen er arbejdet bevidst med passive energiformer for at minimere energiforbrug til eksempelvis belysning, opvarmning, køling og ventilation.

Samtidig lægger bygherren vægt på at renoveringen fremstår som god arkitektur, hermed forstås, at der ikke alene skal løses tekniske og byggetekniske problemer. Kommunalbestyrelsen har godkendt en samlet anlægsbevilling på i alt 40.000.000 DKK ekskl. moms.