AI og Rambøll er prækvalificeret til renovering af Langhøjskolen

Hvidovre Kommune Logo

AI er prækvalificeret til renovering af Langhøjskolen i totalrådgivning for Hvidovre Kommune med Rambøll som underrådgiver.

Hvidovre Kommune har i alt modtaget 29 rettidige ansøgninger om prækvalifikation og har udvalgt 5 rådgiverteams til at gå videre. Hvidovre Kommune skriver i bedømmelsen, at ansøgningerne gennemgående var af høj kvalitet med sammenlignelige referencer og passende ressourcer til løsning af den forestående opgave, og at de har valgt imellem et kvalificeret felt af ansøgere.

AI søger som totalrådgiver med arkitektfaglig baggrund, mens Rambøll vil varetage de ingeniørfaglige ydelser.
Til projektet for renoveringen af Langhøjskolen har vi sammensat et team, der kan sikre høj funktionalitet, holdbarhed og totaløkonomi i form af lavt energi- og ressourceforbrug i alle byggeriets faser. Teamet vil kunne dække arbejdet med passive energiformer ved belysning, opvarmning, køling og ventilation og samtidig skabe god arkitektur, hvor brugerne vil opleve et funktionelt, rumligt og kvalitativt løft.

Langhoejskolen Cyan Black Red

Efterisolering og reducering af skolens energiforbrug

Formålet med renovering af Langhøjskolen er at udskifte vinduer og døre for at opnå bedre funktionalitet og driftsøkonomi, at udbedre vandskader i skolens kældre og sikre dem mht. fremtidig vandindtrængning. Derudover er formålet at udføre udvendig efterisolering i nødvendigt omfang for at reducere skolens energiforbrug og forhindre skimmelvækst som følge af kuldebroer i klimaskærmen.

Samtidig skal termisk indeklima og ventilation efter renoveringen leve op til bygningsreglementets og arbejdstilsynets krav samt DS' supplerende vejledninger. Energiforbruget efter renoveringen skal minimeres i forhold til det nuværende forbrug, dels ved de tiltag kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til, men også ved at der ved planlægning af renoveringen er arbejdet bevidst med passive energiformer for at minimere energiforbrug til eksempelvis belysning, opvarmning, køling og ventilation.