AI og OBH-Gruppen er prækvalificeret til ombygning og renovering af Båring Skole

Image002
 

AI og OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører er blandt de 5 udvalgte totalrådgiverteams, som er gået videre i udbuddet for Middelfart Kommune omkring ombygning, renovering og pædagogisk opdatering af de fysiske rammer på Båring Skole.

Ydelsen omfatter forundersøgelser, detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt indhentning af tilbud, tilsyn i forbindelse med udførelsesfasen samt aflevering og udarbejdelse af vedligeholdelsesvejledninger og afholdelse af 1 års gennemgang. Endvidere tages der afsæt i et udarbejdet pædagogisk byggeprogram med bilag i form af funktionsdiagrammer og skematiske etageplaner med angivelse af bygningens principielle hoveddisponering.

Det samlede budget til håndværkerudgifter forventes at udgøre 13 mio.