AI er prækvalificeret til tagrenovering på Risbjergskolen for Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune Logo

AI er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med renovering af tage på Risbjergskolen for Hvidovre Kommune. Renoveringen omhandler ca. halvdelen af skolens tage. Renoveringen af de øvrige tage er udført i 2013. 

Rådgivningsydelsen indbefatter bl.a. projektering, entrepriseudbud og tilsyn under udførelse. Skolen er i drift under den planlagte renovering, og der skal tages særligt hensyn til dette under udførelsen. 

Hvidovre Kommune har modtaget 20 rettidige ansøgninger om prækvalifikation, hvoraf 16 opfyldte samtlige kriterier for deltagelse i totalrådgiverudbuddet. Ansøgningerne er af gennemgående høj kvalitet med sammenlignelige referencer og passende ressourcer til løsning af opgaven.

AI har over de sidste år varetaget et væsentligt antal tagrenoveringer og derigennem opnået stor erfaring med proces såvel som tekniske løsninger.

Se eksempler på tagrenoveringer nedenfor:

Torstorp Skole - tagrenovering

Albertslund Kommune, Tagbesigtigelser

Folketinget, Kuldeproblemer - Udførelse 

Folketinget 2