AI er prækvalificeret til ny, integreret daginstitution - Humlebien

Svendborgkommune

AI, Henry Jensen og BOGL er blandt de 7 udvalgte totalrådgiverteams, som er gået videre i udbuddet vedr. opførelse af ny integreret dagsinstitution i Svendborg Kommune. Projektet omfatter nedbrydning af enkelte eksisterende bygninger og nybygning af ca. 1450 m2 integreret institution med børnehave og vuggestue. Institutionen skal have plads til 92 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 15 – 23 ansatte.

Det gennemgående begreb for den nye Humlebi er "fleksibilitet", - og det skal bogstavelig talt stå mejslet i bygningen, når den en dag tages i brug af børn og medarbejdere. Natur og naturfænomener skal være omdrejningspunktet i det nye innovative hus, hvor legepladsen er tænkt ind som en integreret del af byggeriet, der kan sikre sammenhæng med udeliv og plads til eksperimenter og fordybelse. Humlebien planlægges udført med tanke og fokus på energi og bæredygtighed samt anvendelse af materialer uden farlige stoffer.