AI er prækvalificeret til KAB rammeaftaler

KAB Skilt

AI er prækvalificeret til KAB parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri samt renovering og ombygning i tilknytning til større renoveringssager.

AI er blandt de 12 ansøgere på hver rammeaftale, som opfordres til at afgive tilbud.

Aftalerne vil vedrøre nybyggeri og renoveringssager for almene boliger og byggeri- og anlæg i øvrigt. De større renoveringssager har forventede håndværkerudgifter på over 15.000.000 DKK. 

Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:

- Registrering af eksisterende forhold.
- Definering af omfang af renovering/ombygning.
- Udarbejdelse af byggeprogram.
- Udarbejdelse af projektmateriale.
- Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer.
- Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt.
- Myndighedsbehandling.
- Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Afholdelse af entrepriseudbud.
- Evaluering af indstilling af tilbud.
- Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan.
- Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning.
- Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag.
- Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber.
- Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede.
- Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele.
- Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab.
- Afholdelse af 1. års gennemgang med tilhørende opfølgning.
- Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå.