AI er prækvalificeret til indretning af studiebolighus i Sygeplejeskolen i Slagelse

Indretning Af Studiebolighus I Sygeplejeskolen 

Fællesorganisationens Boligforening og Kuben Management har nu vurderet de ind­komne anmodninger om prækvalifikation og har udvalgt 5 rådgiverteams til at gå videre ud af 31 anmodninger, der alle var konditionsmæssige.

Udbuddet omfatter totalrådgivning for gennemførelse af ombygning, modernisering og renovering af den tidligere Sygeplejeskole i Slagelse. Projektet gennemføres med finansiering som nybyggeri med 10% grundkapital fra Slagelse Kommune, og det omfatter bl.a. modernisering og udvidelse af de nuværende 40 boliger til 142 stk. 1- og 2-rumsboliger samt nyetablering af tilhørende badeværelser og køkkener.

Det er FOB´s intentioner at skabe moderne studieboliger og gode rammer for et sprudlende studiemiljø i den tidligere Sygeplejeskole. FOB’ s planer ligger i tråd med Slagelse Kommunes Campusplaner og en stor efterspørgsel efter ungdoms- og studieboliger.

Sygeplejeskolen er opført i 1970 og ligger placeret nær Slagelse centrum og ca. 2 km sydøst for Slagelse Station. Sygeplejeskolen består af en 1-plans bygning og en længebygning med parterre, stueetage, 1 og 2. sal. Længebygningen er opdelt i blokke, der benævnes blok 1, 2 og 3. Skolens bygninger er løbende blevet renoveret, og omkring år 2000 er der i forlængelse af blok 3 blevet opført en tilbygning med undervisningslokaler (blok 4).