AI er prækvalificeret til energirigtig renovering af 29 lejligheder i Hørsholm Kommune

Hoersholm Kommune

 

AI skal afgive tilbud på energirigtig renovering af 29 lejligheder i bofællesskaberne Gutfeltshave, Rosen og Solskin i Hørsholm Kommune for borgere med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Derudover rummer ejendommen Åstedet, der er et uvisiteret værested for borgere med sindslidelse. Beboerne skal bo i boligerne under renoveringen. 

Opgaven omfatter udskiftning af tag, vinduer og døre samt udskiftning af ventilationsanlæg i loftrum med tilhørende efterisolering. Derudover indeholder projektet renovering af et antal toilet- og baderum. Projektet vægter energirigtige tiltag i form af f.eks. solceller på taget. 

Ved vurderingen af de prækvalificerede er lagt vægt på den enkelte references kvalitet, den arkitektoniske og tekniske løsning samt nøgletal og bygherreudtalelser.