AI, Dansk Boligbyg og Balslev vinder nyt bosted i Langeskov

Bostedetgyldenlundai 1

AI, Dansk Boligbyg og Balslev vinder bosted i Langeskov. Det nye bosted i Kerteminde Kommune vil forme de daglige rammer for 11 unge med omfattende psykiske og/eller fysiske handicap i alderen 15-30 år. Bostedet skal opfattes som et trygt hjem frem for en institution, og det skal her være muligt at leve et så normalt liv som muligt. Dette betyder stor valgfrihed og tilpasningsmulighed i den enkelte boligenhed såvel som i bostedets fællesarealer. I udformningen af huset er der lagt stor vægt på begreber som funktionalitet, fleksibilitet og tilgængelighed for hermed at opnå et trygt hjem og en velfungerende arbejdsplads.

Ud over de 11 boligenheder rummer bostedet fælles opholds- og køkkenfaciliteter samt servicearealer. Huset falder naturligt ind i kontekstens etplans-parcelhusbebyggelse i kraft af typologi, formsprog og materialevalg, hvilket har været et væsentligt bygherrekrav og medvirker til at bostedet opfattes som et hjem.

I organiseringen af bostedet er der lagt vægt på at samle de fælles funktioner i husets midte og herved skabe et naturligt center og omdrejningspunkt. De 11 boliger er fordelt på to gangforløb, der kobler sig på fællesarealet. Herved opdeles grunden i 2 haverum, hvilket medvirker til trygge, overskuelige udendørsarealer.

Fleksibel boligindretning

Rumadskillelsen i den individuelle bolig udgøres af skydedørselementer, der kan være adskilte eller sammenhængende – samt variere i størrelse og åbenhed. Det gør boligindretningen meget fleksibel og inddrager brugeren i udformningen af boligens rum. Muligheden for at indrette sin bolig på en personlig måde vil medføre stor tilfredshed og være med til at skabe følelsen af et hjem.