Tagbesigtigelser i Albertslund Kommune

AI foretager tagbesigtigelser af 214 kommunale bygninger i Albertslund

Gennemgangen omhandler ca. 100 kommunale ejendomme svarende til ca. 115.000 m2 og samlet 214 bygninger.

Fokus er på tagenes tilstand i forhold til behov for vedligehold og renovering.

For hver bygning udarbejdes tilstandsrapport indeholdende overslagsbudget på totalrenovering af tagkonstruktion inkl. udførelse af efterisolering af tag med isolering op til 400 mm.

På baggrund af overslagsbudgettet udføres rentabilitetsberegninger med henblik på en vurdering af tilbagebetalingstiden på kommende renoveringsinvesteringer.

Der foretages herudover en vurdering af her og nu investeringer, som bør udføres med henblik på levetidsforlængelse af tagfladerne.

Opgaven indebærer yderligere en vurdering/kontrol af statiske beregninger med henblik på at klarlægge mulighederne for etablering af solcelleanlæg samt grønne tage på de enkelte bygninger.

Slutproduktet omfatter i hovedpunkter:

-   Tilstandsvurdering
-   Budgetudarbejdelse
-   Vurdering af mulighed for etablering af solcelleanlæg og grønne tage
-   Udarbejdelse af trangfølgeplan