Jan Bruus Sørensen bliver en del af Gate 21´s bestyrelse

Gate 21

AI´s administrerende direktør Jan Bruus Sørensen er trådt ind i Gate 21´s bestyrelse og ønsker derved at indgå i et tæt samarbejde om at fremme bæredygtigt byggeri og energirenovering i den offentlige sektor.

 ”Der ligger nogle kæmpe synergier og udviklingsmuligheder gemt i offentlige-private partnerskaber. Gate 21 er katalysator og garant for, at disse synergier bliver forankret i konkrete udviklingsprojekter, der skal være med til at sikre Danmarks fremtid. Jeg ser frem til at kunne bidrage yderligere til at udnytte den dynamik, der opstår, når den offentlige og den private sektor indgår partnerskaber,” siger Jan Bruus Sørensen.

Gate 21 består af i alt 59 kommuner, virksomheder, selskaber og forskningsinstitutioner. Partnerskabet driver i dag ti offentlige private innovationsprojekter inden for energirigtig renovering og byggeri, grønne transportløsninger og strategisk energiplanlægning.

AI har været partner i Gate 21 siden 2009 og har løbende deltaget i Gate 21´s strategiske forum og bidraget med konkrete udviklingsprojekter som det digitale værktøj Totalværdimodellen i samarbejde med Københavns Kommune samt et forsøgsprojekt med lavtryksventilation i Vallensbæk Skole. Forsøgsprojektet i Vallensbæk Skole har vist, at fordobler man indtaget af frisk luft, stiger elevernes indlæringsevne med op til 15 %.

Erfaringerne med forskellige projekttyper og en bred berøringsflade giver en solid og aktuel viden om, hvor branchen peger hen ad, og hvor udviklingsmulighederne findes.

Se nyheden på Gate 21´s hjemmeside.