De 6 store splitter DANSKE ARK

Dansk Industri

De 6 største og mest internationalt orienterede tegnestuer i Danmark er kommet med en klar opfordring til DANSKE ARK om, at DANSKE ARK bør søge tilknytning til en større erhvervsorganisation som DI eller Dansk Erhverv. Fagorganisationen overvejer nu, om medlemmernes interesser og servicebehov bedre dækkes, hvis DANSKE ARK indlemmes i en større erhvervsorganisation. 

Logodanske ARK

Blandt øvrige arkitektrådgivere frygtes det, at de 6 største tegnestuers opfordring vil udvikle sig til ultimatum om, at enten rykker hele DANSKE ARK med dem ind i DI, eller også går de selv, på samme måde, som det skete i FRI for fem år siden. Dermed vil de 6 største splitte arkitektstandens fælles interesseorganisation.

Det kræver dog en afstemning for at blive gennemført. 

AI mener, at en indlemmelse i DI vil skade arkitektfagets interesser ved 3 væsentlige faktorer:

- Den første er uvildigheden
- Den anden er indflydelsen 
- Den tredje er den grønne omstilling

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i de planlagte informationsmøder hos DANSKE ARK torsdag den 10. oktober i København og fredag den 11. oktober i Aarhus og i generalforsamlingen den 22. november 2013, så vi sammen kan stemme forslaget ned. 

Se vedhæftede pressemeddelelse.

Se yderligere information om opfordringen på DANSKE ARKs hjemmeside ​og om den planlagte generalforsamling.