AI Hotel Division i samarbejde med Carlson Rezidor

Carlson Rezidor

 

AI Hotel Division

Carlson Rezidor Hotel Group, som ejer brands som Radisson BLU og Park Inn har valgt at outsource al Project Management services i Norden til AI Hotel Division.

Det betyder, at alle former for investeringer i hotellerne såsom renoveringer, tekniske forbedringer; lovkravsarbejder; udbygninger mv. skal varetages og administreres af AI Hotel Division.

AI Hotel Division er en nystartet afdeling hos AI a/s, som har stærke kompetencer inden for hotelrådgivning og hoteldrift. Vi kan bistå med alle aspekter af de hotelopgaver, som typisk har været løst af en rådgivende ingeniørvirksomhed, og derudover kan AI Hotel Division bistå med bred Hotel Operations erfaring.

Helt konkret betyder det, at vi i høj grad kan projektstyre og sikre samspillet mellem hoteldrift og igangværende drift- og vedligeholdelsesopgaver som f.eks. en renoveringsopgave i dele af hotellet. Derudover kan vi bidrage med branchespecifik erfaring ved at varetage specielle hotelopgaver såsom rådgivning ved hotelovertagelser, kontraktfornyelser, Due Diligence rapportering mv.

Carlson Rezidor Logostrip

Purchasing og Procurement som særskilt ydelse

Purchasing og Procurement (indkøb) er et særskilt ydelsesområde, hvor AI Hotel Division har et unikt branchekendskab og en erfaring, så vi i langt de fleste tilfælde kan disponere og optimere økonomisk ved at indkøbe rigtigt. Kvalitetssikring af de indkøbte produkter er en naturlig del af denne proces.

Ved nyetablering af hoteller kan vi bistå med et egentligt FF&E behov (som helt firkantet er alt, hvad der falder ned, hvis man vender hotellet på hovedet) samt den tilhørende logistik. På samme måde kan vi rådgive og projektstyre indkøb og drift af OPE (Operative Equipment) som typisk er service, uniformer, mv.