AI er shortlistet til RENOVER prisen 2013

Nomineret Renoverprisen

AI er gået videre i udvælgelsen til RENOVER prisen 2013 med renoveringen af den almene boligbebyggelse Gadekæret (680 boliger).

Der er til projektet udviklet et nyt præfab indgangsparti, der rummer ventilationsanlæg med varmeveksler. Indgangspartiet er indpasset i den eksisterende arkitektur og tilfører værdi i form af lavere energiforbrug, bedre indeklima, nemmere drift, tryg indgang med lys og overdækning. Alt sammen integreret i et enkelt og intelligent design.

Anlægget optager ikke plads indendørs og kan serviceres af bebyggelsens funktionærer, uden at beboerne behøver at være hjemme. Ligeledes kan det installeres uden at beboerne forstyrres i større omfang.

Se mere på:

http://www.ai.dk/projekter/2009-209-gadekaeret/

http://renover.dk/om-prisen/

Nomineringerne offentliggøres medio juni, og herefter stemmer et valgkollegium bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen om, hvilket projekt, der skal vinde prisen. Vinderprojektet offentliggøres, og prisen uddeles ved en prisfest den 5. september 2013.