AI er prækvalificeret til SKI rammeaftale

AI er prækvalificeret til SKI delaftale 1A, 1B og 1C rådgivende ingeniørydelser i forbindelse med skoler & fritid

SKI

AI er prækvalificeret til SKI rammeaftale 1708 Rådgivende ingeniørydelser omfattende ingeniørydelser i forbindelse med planlægning, byggeprojekter og anlægsprojekter. Rammeaftale 1708 Ingeniørydelser er en ud af 5 rammeaftaler og omfatter alene ydelser i forbindelse med skoler og fritid.

1. Ydelsesområde Skoler og fritid består af:

Delaftale 1A: Skoler og fritid - Region Hovedstaden og Region Sjælland
Delaftale 1B: Skoler og fritid - Region Syddanmark
Delaftale 1C: Skoler og fritid - Region Midtjylland og Region Nordjylland

AI er prækvalificeret til delaftale 1A, 1B og 1C.

SKI har til Ydelsesområde 1 modtaget 29 ansøgninger, heraf er ingen ukonditionsmæssige, og har prækvalificeret 11 ansøgere per delaftale.