AI er prækvalificeret til Boliggårdens afd. 16 og 17 samt vedligeholdelsesarbejder for Bygningsstyrelsen

AI er prækvalificeret til ingeniør- og arkitektrådgivning samt vedligeholdelsesarbejder

Helsbo -logo -stor


Boliggården i Helsingør ønsker ingeniør- og arkitektrådgivning i forbindelse udarbejdning af nye tage og altaner på de to afdelinger Damvænget og Søvænget. Rådgiverydelserne på afd. 16 Damvænget omfatter projektering, fagtilsyn og byggeledelse ved udskiftning af tagdækning på 114 lejemål á ca. 8.094 m². Rådgiverydelserne på afd. 17 Søvænget omfatter projektering, fagtilsyn og byggeledelse ved udskiftning af tagdækning på 111 lejemål á ca. 7.940 m².

Endvidere skal der udarbejdes statiske beregninger af tagkonstruktioner, beregning af nødvendige forstærkninger og udformning af detail-løsninger, samt etablering af udhæng. Efterisolering af loftsrum. Udskiftning af sterne, tagrender, vindskeder, taghætter og inddækninger. Desuden skal der udarbejdes færdigt projekt på opførsel af altaner.

Vedligeholdelsesarbejder i Vognmagergade 8 for Bygningsstyrelsen

Bygst _logo _315_89_da


AI er prækvalificeret til at afgive tilbud på rådgivningsopgaven "Gennemførelse af diverse vedligeholdelsesarbejder i Vognmagergade 8" for Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen ønsker udførelse af vedligeholdelsesprojekt på baggrund af udført vinduesrapport,  faldstammeundersøgelse samt bygningssyn/tilstandsrapport.