AI er blevet tildelt SKI rammeaftale ydelsesområdet skoler og fritid

SKI

Ydelsesområdet skoler og fritid vedrører ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering, herunder energirenovering.

Rammaftalen omfatter byggeopgaver inden for folkeskoler, fagskoler, højskoler, efterskoler, gymnasier, seminarier, professionsbachelor-skoler, kursuscentre, baner & stadions, multiarenaer, boldhaller, svømmehaller, skøjtehaller, klubhuse, skydebaner, tribuner, tilskuerfaciliteter og omklædningsfaciliteter.

Projekter vedr. videregående uddannelser falder ikke ind under anvendelsesområdet.

AI er blandt de 7 ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud” bedømt iht. de i udbudsbetingelserne angivne underkriterier – pris 40% og kvalitet 60%.

Administrerende direktør Jan Bruus Sørensen udtaler:

”Vi er rigtig glade for tildelingen netop inden for området skoler og fritid, hvor vi har nogle stærke ingeniørfaglige kompetencer og erfaringer med ventilationsløsninger og godt indeklima - f.eks. gennem et forsøgsprojekt med lavtryksventilation i et læringsmiljø på Vallensbæk Skole. Vi håber, at tildelingen gennem den videre proces i miniudbud vil give os nye samarbejdsmuligheder med skoler og fritidsinstitutioner i hovedstaden og på Sjælland”.

For yderligere information kontakt venligst adm. direktør Jan Bruus Sørensen:

jbs@ai.dk mobil: 4045 2855