AI, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Valdal Advokatfirma vinder 4 gårdhaver

AKJT 4 Gaardhaver20130719 TILBUDSBILAG 2B 1

AI, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Valdal Advokatfirma vinder 4 gårdhaver i Københavns Kommune – BK 684 Den Franske Have, BK 188 Gothersgade, BK 640 Scharlingsvej, BK 472 Dovregade.

Opgaven indeholder forretningsførelse, byggeadministration og teknisk rådgivning for gårdprojekter, der skal etableres i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer. Projektet omfatter etablering af 4 fælles gårdhaver og vedrører planlægning, byggesagsadministration, teknisk rådgivning og gennemførelse af gårdprojekterne. Opgaven gennemføres i perioden 2013-2015.

Teamet

AI er totalrådgiver med AKJT som underrådgiver og Valdal Advokatfirma som juridisk rådgiver. AI har mange års erfaring med håndtering af byfornyelsessager og varetager forretningsførelsesopgaven og den teknisk rådgivning for administration, styring og projektering samt byggeledelse af udførelsen. AKJT er en prisbelønnet landskabs- og byplantegnestue, som vil varetage skitseringen af de landskabelige elementer og gårdrum. Valdal Advokatfirma har solid erfaring med ejendomsadministration og administrerer i dag mere end 175 beboelses- og erhvervsejendomme.

AKJT 4 Gaardhaver20130719 TILBUDSBILAG 2B 2