18 almene familie- og ældreboliger for Højstrup Bolig

AI og Henry Jensen er blandt de fem udvalgte totalrådgiverteams, som er gået videre i udbuddet omkring etablering af 18 almene boliger på Teglværksgade i Middelfart. I opgaven indgår:

- Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, fagtilsyn, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering. 

- Ydelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området med udgangspunkt i bygherres foreløbige ideoplæg udarbejdet i forbindelse med erhvervelse af grunden. 

- Rådgivning i.f.m. delvis nedrivning af eksisterende bygninger på ejendommen, herunder registrering af eksisterende forhold og miljøundersøgelser. 

- Procesledelse / procesrådgivning i forbindelse med inddragelse af brugergrupper, drøftelser med forvaltning, myndigheder m.v. 

Opgavens samlede forventede anskaffelsessum er ca. 35.000.000 kr. inkl. moms. Heraf forventes entrepriseudgifter at udgøre ca. 24.000.000 kr. inkl. moms.