Invitation til AI kur

Vi skal ikke have mere - Vi skal være mere

Kom til AI kur fredag den 18. januar 2013 kl. 14-17. Få en forsmag på de 9 skarpe indlæg om mere bæredygtigt byggeri, som er udviklet i GATE 21/Plan C.

Du kan nå at høre tre indlæg på en time - så vælg det du brænder mest for...

Et Muligt Demonstrationsprojekt _500x 244px 

1. GATE 21 Sustainable Future Forum
Sustainable Future Forum er et partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner, der sammen arbejder for et bæredygtigt samfund og grøn erhvervsudvikling. I innovative samarbejder udvikler Gate 21 og partnerne ambitiøse løsninger på kommunernes klima- og energimæssige udfordringer gennem offentlige-private projekter. 

2. RenProces
RenProces er et online værktøj med redskaber til de enkelte faser af et renoveringsprojekt. Hvert redskab sikrer på sin egen måde, at der skabes merværdi, så f.eks. kompetencer og videndeling får sin plads i renoveringsarbejdet på linje med Uværdi og kWt. Lær at bruge RenProces, som guider jer gennem alt fra kompetencevurdering til en logbog over beslutninger i projektet.

3. Totalværdimodellen
Lær at bruge Totalværdimodellen, som er et værktøj, der hjælper jer med at sikre totalværdien for jeres renoveringsprojekter. Modellen er et online værktøj, som fører bygherre sikkert gennem faserne Afsæt, Afklaring, Screening, Potentialer, Data, Løsninger, Totaløkonomi og Overdragelse. Resultatet er et veldokumenteret beslutningsgrundlag for en 360 graders renovering.

4. Udbudsfri OPI
Lær at bruge Plan C's model for udbudsfri OPI udviklet af advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Modellen hjælper bygherre og leverandør med at undgå de potentielle risici for inhabilitet, som mange private virksomheder frygter, når de deltager i udviklingsprojekter sammen med en kommunal eller offentlig part.

5. Forsøgsprojekt med klimaskærm
Hør om Plan C's forsøgsprojekt med solar mapping og ny klimaskærm af højstyrkebeton og med vacuumisolering i Bo-Vest bebyggelsen Hyldespjældet. Målet med forsøgsprojektet har blandt andet været at demonstrere, hvordan man kan reducere varmeforbruget med mere end 80%.

6. Forsøgsprojekt med dagslysstyret LED-belysning
Plan C har udviklet et lys-koncept baseret på dagslysstyret LED-belysning, som er blevet testet på Grøndalsvængets Skole i København. Hør om effekterne af forsøget, som blandt andet er energibesparelser på 74% og forbedret indlæringsevne hos eleverne.

7. Forsøgsprojekt med lavtryksventilation
Plan C har afprøvet et nyt ventilationskoncept på Vallensbæk Skole. Hør om konceptet, som består af porøse loftsplader kombineret med lavtryksventilation. Resultaterne er blandt andre energibesparelser på 50 % og en øget indlæringsevne hos eleverne.

8. CTS-guide
Lær at bruge Plan C's CTS-guide, som sikrer en intelligent styring af den daglige drift af kommunens bygninger. Guiden forventes at kunne bidrage med reduktion af energiforbrug med gennemsnitligt 20%.

9. Visualisering af energiforbrug
Hør om brugerinddragelse i udviklingen af et web-baseret visualiseringsværktøj til to af Bo-Vest's boligafdelinger i Brøndby. Projektet er rettet mod varmeforbrug i almene boliger.

Læs mere om Gate 21 her 

Læs mere om Plan C her