AI holder oplæg om totalværdi og bæredygtighed på TRANSFORM2012

Transform _banner1

Transform _topbanner2

Totalværdimodellen er et værktøj der fremmer bæredygtighed og skaber overblik tidligt i et renoveringsprojekt. Det er en mere helhedsorienteret tilgang til byggeriet, der ser bygninger som faciliteter, der opfylder brugernes behov.

Totalværdimodellen hjælper kommuner og almene boligselskaber med at finde bæredygtige løsninger Inden for en stram økonomi. Modellen kan fx skabe synergieffekter mellem energiforbrug og indeklimaproblemer og mellem tomme kvm og manglede vedligehold.

Se program her